NABÍZÍM NAFOCENÍ, PŘÍPADNĚ I NATOČENÍ NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV

Každá započatá hodina*

400 Kč

Cestovné**

10 Kč / km

* hodiny se počítají od času pořízení první fotografie až po čas pořízení poslední fotografie

** Při výpočtu ujetých km se jako výjezdní místo počítá obec Mšené-lázně

      

Upravené fotografie budou vypáleny na CD/DVD a předány osobně nebo zaslány poštou.

 

Fotografování je uskutečňováno ve dvou formátech, v klasickém formátu "jpg" a ve formátu "raw", který je vhodný na zpracování fotografií pro reklamní účely. Formát "raw" není upravován. Oba tyto formáty budou vypáleny na CD/DVD.

  

Pokud máte o nafocení přepravy zájem, prosím kontaktujte mě na info@davidkralik.cz